رئیس کل اسبق بانک مرکزی دلیل گرانی سکه را اعلام کرد

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزایش اخیر قیمت سکه را نتیجه طبیعی و تابع سیاستگذاری ارزی غیر اصولی دولت دانست و گفت: دولت بر سیاست ارزی خودش حالت اصرار و لجبازی گرفته است و کماکان صحبت از تک نرخ بودن ارز می کند و ارز آزاد را نادیده گرفته است.

16 پدیده احتمالی جام جهانی 2018

16 بازیکن این شانس را دارند که به عنوان پدیده جام 21 خود را معرفی کنند هر چند که شاید در پایان جام بازیکنی این عنوان را ازآن خود کند که نامش در هیچ کدام از پیش بینی‌ها نیامده بود.